همه جای دنیا ، زمان انتخابات افرادی هستند که یا بی تفاوت و بی اعتمادند و اصلاً در پای صندوق حاضر نمی شوند یا به دلیل عدم اعتقاد یا شناخت کاندیداها ، رأی سفید به صندوق می اندازند.

 

این در حالیست که شرکت در انتخابات کم هزینه ترین ، پرثمرترین و مدنی ترین شیوه مشارکت مردم برای انتخاب دولت و اداره مملکت است.
بی تفاوتی از سر نومیدی و یا به این بهانه که رأی ما تاثیری در شرایط کشور ندارد یکی از دلایل انفعال و عدم مشارکت برخی افراد است .
در حالیکه کشورهای با سابقه مدنیت ، فرهنگ و تمدن نیز این راه را با شتاب و بی نقص و هزینه نپیموده اند بلکه برای دستیابی به اهداف خود و مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورشان تلاش کرده و از موانع نهراسیده اند.
علاوه بر این، در کشورهای مختلف انتخابات ساز و کارهای خاص خود را دارد و انداختن رأی سفید در صندوق نیز در همه جا یکسان نیست و نتیجه یکسان نمی دهد .
از سوی دیگر بدیهی است که توسعه اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی زمان بر، هزینه بر و نیازمند مشارکت آحاد جامعه است و همه تجربه ها در این مسیر، شیرین ، بدون نقص و شکست نیست اما بی شک به این بهانه نمی توان از آن صرفنظر کرد.
از این رو قهر و عدم حضور برخی افراد در انتخابات به بهانه مخالفت یا بی اثر بودن رأی و نظرشان در سرنوشت کشور نه تنها هیچ تاثیری در بهبود اوضاع نخواهد داشت، بلکه به عکس در نهایت به نفع آنانی است که سعی در کاهش مشارکت مردم در اداره کشور و تحمیل اراده خود بر ملت دارند .
با نگاهی به نتیجه بی تفاوتی و عدم حضور عده ای در انتخابات دوره های پیشین و یا سایر کشورها ، می توان سرانجام تلخ این قهر و عدم مشارکت را دید .
از سوی دیگر انتخابات فرصتی برای تمرین بهره مندی از امتیازات اجتماعی و مسئولیت همه کسانی است که تابعیت یک کشور را دارند. به لحاظ روانشناختی نیز رای دادن نوعی بیان خودباوری و رفتار خیرخواهانه و عدم مشارکت نوعی رفتار خودخواهانه است.
تجربه همیشه باید منجر به بهبود عمل شود، نه انفعال و بی عملی و نومیدی از حضور و اقدام.
انفعال و قهر هیچگاه ما را به خواسته هایمان نمی رساند؛ باور داشته باشیم که نقش مردم در تمام انتخابات عنصر کلیدی و عاملی تعیین کننده است.
به تعبیر سعدی شاعر خردمند ایران: به ‌راه بادیه رفتن به از نشستن باطل که گر مراد نیابم به‌ قدر وُسع بکوشم
فردا (جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه) دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر میهن اسلامی برگزار می شود.

گیتی بابایی