photo_2017-05-03_11-02-40

در یکی از سایت های خبری تحیلی بندر انزلی مطلبی خواندم با عنوان ” شورای شهر تا چه اندازه می تواند هوای ملوان را داشته باشد؟ ” در این نوشتار نگارنده به طرز ناشیانه سعی بر بی طرف بودن خود دارد که گاهی از فرط بی طرفی به یک سمت و سویی غش می کند، واقعا استفاده از استدلال های سطحی و این همه اصرار بر تطهیر کردن یک جریان که امروز در مواقعی به حق زیر سوال هستند چه دلیلی دارد؟ اگر حافظه سیاسی ما حداقل ۴ سال گذشته را به ما یادآوری کند حتما یادمان می آید که همین عزیزانی که امروز درباره ملوان مورد اتهام هستند ۴ سال پیش خودشان با پیراهن ملوان عکس گرفته و فریاد “ما هوای ملوان را داریم” سر دادند. خب اگر شورای شهر تاثیری در روند تیم ملوان ندارد این عزیزان چطور با همین شعار پوپولیستی آن روز ها یکه تازی می کردند؟ من با نیت افرادی که اعضای شورای شهر را بخاطر عملکرد مجموعه ملوان زیر سوال می برند کاری ندارم، اما اگر بهانه ای در دست دارند، بیراه نیست. چرا که در هیات مدیره باشگاه ملوان دو عضو مستقیم مربوط به شورای شهر بندر انزلی بوده و که در حال حاضر به یک عضو کاهش پیدا کرده است. رییس شورای شهر و شهردار سابق آیا ارتباطی به شورای شهر ندارند؟
اگر شورای شهر ارتباطی به باشگاه ملوان ندارد پس چطور در ۴ سال گذشته در هیات مدیره باشگاه ملوان دو نماینده داشته است؟ و از همه مهم تر وقتی با پیراهن ملوان عکس یادگاری می گیرند این انتظار را از خود ایجاد می کنند که امروز به درستی مورد سوال قرار می گیرند.
این روزها پس از ناکامی ملوان، و حال مریض شهر، رسانه ها باید وظایفی مهم تر از سپر بلا شدن سیاسیون داشته باشند. واقعا چه کسانی در این ناکامی مقصر هستند؟ رسانه ها بپردازند…

آرمین صافدل