محمد مددپور

 

⭐️  مشاهیر انزلی :

استاد محمد مددپور

استاد محمد مددپور، به سال ۱۳۳۴ در شهر بندرانزلی متولد شد. پس از اخذ مدرک لیسانس در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تهران، در سال ۱۳۶۴ برای تحصیل به آلمان مسافرت کرد و پس از پذیرش از دانشگاه هایدلبرگ در رشته فلسفه و طی مراحل فوق و کسب درجه دکتری به صورت ترددی، در ایران نیز موفق به اخذ فوق لیسانس علوم کتابداری و اطلاع رسانی و اقتصاد از دانشگاه تهران گردید.او در سالهای گذشته، بویژه از سال ۱۳۶۵ تاکنون، در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی و دانشگاهی از جمله وزارت ارشاد در امور بین الملل و فرهنگی و حوزه هنری و صدا و سیما و… و نیز تدریس و مدیریت گروه های علمی و مشورتی دانشگاه شاهد و تربیت مدرس و پژوهشگاه علوم انسانی و جهاد دانشگاهی همکاری داشت. اما مهمترین فعالیت وی، تألیف و ترجمه و تدوین منابعی در زمینه فلسفه و هنر اسلامی و غربی و طرح مباحثی از جمله حکمت معنوی هنر و تاریخ، بود. از جمله همکاریهای وی با شهید سید مرتضی آوینی، کمک به نشر مجلات سوره حوزه هنری و پرداختن به نظریه پردازی در زمینه هنر و فلسفه و انقلاب اسلامی است.وی در اواخر عمر خود عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد، مدیر گروه پژوهش هنر دوره فوق لیسانس و دکتری، عضو پژوهشکده اندیشه سیاسی تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی، مدیر گروه پژوهشی سنت و مدرنیته پژوهشکده فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسلامی، عضو شورای عالی پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، عضو گروه مدیران فرهنگ سازی طرح تکفا و ده ها سمت مشورتی فرهنگی و طرح نظریه های جدیدی در زمینه تمدن و توسعه بود.

دکتر مددپور، علاوه بر شرکت در همایشهای مختلف داخلی در چندین و چند همایش بین المللی هم به عنوان سخنران حضور داشت. از دیگر فعالیتهای وی راه اندازی دایره المعارف هنر اسلامی بود که بخش معماری آن تاکنون منتشر شده و بخش نگارگری آن در دست انتشار است. طی پانزده سال گذشته، ده ها مقاله و کتاب در موضوع تاریخ تفکر و فلسفه و حکمت و عرفان تحت عناوین “حکمت معنوی و ساحت هنر” و “سیر حکمت و هنر مسیحی”، “سیر ادواری فرهنگ و ادب”،” سیر تفکر معاصر در ایران”، “آشنایی با آرای متفکران درباره هنر”، “شیخ اکبر”، “حکمت دینی و یونان زدگی”، ” حکمت انسی و زیبایی شناسی هنر اسلامی”، “انقلاب اسلامی و پایان تاریخ”، “گریز از یکسان سازی جهانی به روزمرگی یا فضای آرمانشهری” و… نگاشته و یا مدیریت کرده است. از آخرین کارهای تحقیقی او”طرح و تدوین ده مقاله جهت روشنگری مفاهیم پایه تکنولوژی اطلاعات در سطح ملی، در باب مبانی توسعه و نقش مفاهیم پایه ای توسعه از منظر تعامل فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات و تحولات اقتصادی اجتماعی ،سیاسی فرهنگی” برای توسعه کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات شورای عالی اطلاع رسانی، بوده است.

اندیشه های دکتر مددپور، نوشته های او و سخنرانی هایش به ترجمه و بازخوانی و ساده نویسی نیاز دارد که همگان بتوانند از مجموعه مطالعات و پژوهشهای بسیار ارزشمند و روح معنوی آثار او استفاده کنند. از وی آثار ماندگاری توسّط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

آثار این پدیدآورنده:

کتاب ها:
دیدار بینى
سیر و سلوک سینمایى
حکمت معنوى و ساحت هنر
سیر فرهنگ و ادب در ادوار تاریخى
گریز از یکسانسازى جهانى، اندیشه روزمرگى یا تفکرآرمانشهرى
سیر حکمت و هنر مسیحى، از عصر ایمان تا عصر خرد(عصرخرد)
سیر حکمت و هنر مسیحى، از عصر ایمان تا عصر خرد(عصرایمان)
آشنائی با آرای متفکران درباره ی هنر ۱ (هنر و زیبائی در نظر متفکران شرق)
آشنائی با آرای متفکران درباره ی هنر ۲ (هنر و زیبائی در نظر متفکران یونان و رم)
آشنائی با آرای متفکران درباره ی هنر ۴,۳ (هنر و زیبائی در نظر متفکران مسیحی و مسلمان)
حکمت اُنسی و زیبایی شناسی‌عرفانی هنراسلامی
درآمدی‌ بر سیرتفکر معاصر
‌آشنائی‌با آرای متفکران‌درباره ی ‌هنر (۵)
ماهیت تکنولوژی و هنر تکنولوژیک
سینمای اشراقی
آشنایی با آرای متفکران درباره هنر(جلد دوم)
سیر تفکر معاصر جلد اول
پارادیمهای زیبایی‌شناسی هنرهای معاصر
حقیقت و هنر دینی

 

.
#مشاهیر_انزلی
.
👥 فراتر از سخن ، روی کانال “موج شکن “
.

Mojshekan@

.
@Mojshekan