خبرخوان

آرشیو "طنز نگار" " بایگانی مطالب سایت

طنز نگار : دل و دین و عقل و هوشم، همه را بر آب دادی

طنز نگار : دل و دین و عقل و هوشم، همه را بر آب دادی

میفرماد: دل و دین و عقل و هوشم، همه را بر آب دادی . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : اعتراض دلواپسان به خرید هواپیما خط خطی

طنز نگار : اعتراض دلواپسان به خرید هواپیما خط خطی

اعتراض دلواپسان به خرید هواپیما خط خطی . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : آنچه استاد ازل گفت بگو، می گویم

طنز نگار : آنچه استاد ازل گفت بگو، می گویم

میفرماد: آنچه استاد ازل گفت بگو، می گویم . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : صد نکته غیر حسن بباید و این صحبتا

طنز نگار : صد نکته غیر حسن بباید و این صحبتا

میفرماد: صد نکته غیر حسن بباید و این صحبتا . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : درس نقاشی ، از طبیعت الهام بگیرید

طنز نگار : درس نقاشی ، از طبیعت الهام بگیرید

درس نقاشی از طبیعت الهام بگیرید . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : رنگ وا رنگ جهان، زیبا و زشت ، من به یکرنگی به قلبم دلخوشم

طنز نگار : رنگ وا رنگ جهان، زیبا و زشت ، من به یکرنگی به قلبم دلخوشم

میفرماد: رنگ وا رنگ جهان، زیبا و زشت من به یکرنگی به قلبم دلخوشم . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : از هر طرف که رفتم، جز وحشتم نیفزود

طنز نگار : از هر طرف که رفتم، جز وحشتم نیفزود

میفرماد: از هر طرف که رفتم، جز وحشتم نیفزود . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : کثیف نمایی

طنز نگار : کثیف نمایی

کثیف نمایی . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : در این بازار اگر سودی ست با درویش خرسندست ، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

طنز نگار : در این بازار اگر سودی ست با درویش خرسندست ، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

میفرماد: در این بازار اگر سودی ست با درویش خرسندست خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : رادیکال ها

طنز نگار : رادیکال ها

رادیکال ها . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...