خبرخوان

آرشیو "طنز نگار" " بایگانی مطالب سایت

طنز نگار : دست از طلب ندارم، تا کام من بر آید و اینا

طنز نگار : دست از طلب ندارم، تا کام من بر آید و اینا

میفرماد: دست از طلب ندارم، تا کام من بر آید و اینا   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : گفتم نمی شود تو را احتیاج کس ، حرفی بزن قلم که بی ارزد به رنگ و بو

طنز نگار : گفتم نمی شود تو را احتیاج کس ، حرفی بزن قلم که بی ارزد به رنگ و بو

میفرماد: گفتم نمی شود تو را احتیاج کس حرفی بزن قلم که بی ارزد به رنگ و بو   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : به احتیاط رو اکنون، که آبگینه شکستی

طنز نگار : به احتیاط رو اکنون، که آبگینه شکستی

میفرماد: به احتیاط رو اکنون، که آبگینه شکستی . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : میفرماد: آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم …

طنز نگار : میفرماد: آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم …

میفرماد: آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم ... . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : نفیس ‌بازها

طنز نگار : نفیس ‌بازها

نفیس ‌بازها . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : هنگام هدیه دادن کتاب ، رعایت کنید …

طنز نگار : هنگام هدیه دادن کتاب ، رعایت کنید …

هنگام هدیه دادن کتاب ، رعایت کنید ... . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : بعضی کتاب ها ، کتاب مرجع هستند ، باور بفرمایید برای مطالعه مناسب نیستند

طنز نگار : بعضی کتاب ها ، کتاب مرجع هستند ، باور بفرمایید برای مطالعه مناسب نیستند

بعضی کتاب ها ، کتاب مرجع هستند ، باور بفرمایید برای مطالعه مناسب نیستند . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : در حاشیه نمایشگاه کتاب تهران

طنز نگار : در حاشیه نمایشگاه کتاب تهران

در حاشیه نمایشگاه کتاب تهران . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : نیک بد کردی شکستن عهد، یار مهربان! این بتر کردی که بد کردی و نیک انگاشتی

طنز نگار : نیک بد کردی شکستن عهد، یار مهربان! این بتر کردی که بد کردی و نیک انگاشتی

میفرماد: نیک بد کردی شکستن عهد، یار مهربان! این بتر کردی که بد کردی و نیک انگاشتی . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : کلا که دوزار تفاهم داشته باشیم واسه پر کردن مغز بچه، راه دوری نمیره

طنز نگار : کلا که دوزار تفاهم داشته باشیم واسه پر کردن مغز بچه، راه دوری نمیره

میفرماد: کلا که دوزار تفاهم داشته باشیم واسه پر کردن مغز بچه، راه دوری نمیره . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...