خبرخوان

آرشیو "طنز نگار" " بایگانی مطالب سایت

طنز نگار : سعدی! چو صبر از اوت میسر نمی شود

طنز نگار : سعدی! چو صبر از اوت میسر نمی شود

میفرماد: سعدی! چو صبر از اوت میسر نمی شود اولی تر آن که صبر کنی بر گزند او   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : وین بلعجبی و چشم بندی ، در صنعت سامری ندیدم

طنز نگار : وین بلعجبی و چشم بندی ، در صنعت سامری ندیدم

میفرماد: وین بلعجبی و چشم بندی در صنعت سامری ندیدم   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : دل بدین ببینید چی می فرماد

طنز نگار : دل بدین ببینید چی می فرماد

می فرماد : دل بدین ببینید چی می فرماد   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : بوریای بخت ناهنجار ما ، از همان اول نخش پوسیده بود

طنز نگار : بوریای بخت ناهنجار ما ، از همان اول نخش پوسیده بود

میفرماد: بوریای بخت ناهنجار ما از همان اول نخش پوسیده بود   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : مرا هزار امید است و هر هزار زرشک !!!

طنز نگار : مرا هزار امید است و هر هزار زرشک !!!

میفرماد: مرا هزار امید است و هر هزار زرشک !!!   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : بدون شرح

طنز نگار : بدون شرح

بدون شرح   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : بدون شرح

طنز نگار : بدون شرح

بدون شرح   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : سخندان پرورده پیر کهن ، بیندیشد آنگه بگوید سخن

طنز نگار : سخندان پرورده پیر کهن ، بیندیشد آنگه بگوید سخن

میفرماد: سخندان پرورده پیر کهن بیندیشد آنگه بگوید سخن مزن تا توانی به گفتار، دم نکو گوی، گر دیر گویی چه غم دیگه حالا از ما گفتن بود. هر جور راحتی.   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : مَن مَلَکَ ٱستَأْثَرَ و چه خوش فرمود

طنز نگار : مَن مَلَکَ ٱستَأْثَرَ و چه خوش فرمود

فرمود: مَن مَلَکَ ٱستَأْثَرَ. و چه خوش فرمود.   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : مرد آن است که این صحبتا …

طنز نگار : مرد آن است که این صحبتا …

میفرماد: مرد آن است که این صحبتا...   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...