خبرخوان

آرشیو "طنز نگار" " بایگانی مطالب سایت

طنز نگار : بدون شرح …

طنز نگار : بدون شرح …

بدون شرح ... . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : مرا هزار امید است و هر هزار زرشک !

طنز نگار : مرا هزار امید است و هر هزار زرشک !

فرمود: مرا هزار امید است و هر هزار زرشک ! . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : این شکم بی هنر پیچ پیچ ، صبر ندارد که بسازد به هیچ

طنز نگار : این شکم بی هنر پیچ پیچ ، صبر ندارد که بسازد به هیچ

فرمود: این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : آتش سوزان نکند با سپند  ، آنچه کند دود دل دردمند

طنز نگار : آتش سوزان نکند با سپند ، آنچه کند دود دل دردمند

فرمود: آتش سوزان نکند با سپند آنچه کند دود دل دردمند . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : تو رو خدا منو نبر

طنز نگار : تو رو خدا منو نبر

  طنز نگار : تو رو خدا منو...

طنز نگار : … ها !!!

طنز نگار : … ها !!!

... ها !!! . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم به جان جدم

طنز نگار : ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم به جان جدم

فرمود: ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم به جان جدم . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : پاسخگویی

طنز نگار : پاسخگویی

پاسخگویی . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : منافق، نه آن است که تو می پنداری.

طنز نگار : منافق، نه آن است که تو می پنداری.

فرمود: منافق، نه آن است که تو می پنداری. و چه خوش فرمود   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : بوی پیاز از دهن خوبروی…

طنز نگار : بوی پیاز از دهن خوبروی…

 میفرماد: بوی پیاز از دهن خوبروی...   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...