خبرخوان

آرشیو "طنز نگار" " بایگانی مطالب سایت

طنز نگار : سعدی چو مرادت انگبین است ، واجب بود احتمال زنبور

طنز نگار : سعدی چو مرادت انگبین است ، واجب بود احتمال زنبور

میفرماد: سعدی چو مرادت انگبین است واجب بود احتمال زنبور . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : کلاس درس در سال ۲۰۲۰ !

طنز نگار : کلاس درس در سال ۲۰۲۰ !

کلاس درس در سال ۲۰۲۰ ! . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : خوب باشیم

طنز نگار : خوب باشیم

خوب باشیم . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : یک بیابان جنگل

طنز نگار : یک بیابان جنگل

یک بیابان جنگل   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : در حاشیه نقل و انتقالات در فوتبال …

طنز نگار : در حاشیه نقل و انتقالات در فوتبال …

در حاشیه نقل و انتقالات در فوتبال ...   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : حال خوب یعنی خط خطی کردن اقصی نقاط منزل، بی واهمه ی آخر و عاقبت

طنز نگار : حال خوب یعنی خط خطی کردن اقصی نقاط منزل، بی واهمه ی آخر و عاقبت

حال خوب یعنی خط خطی کردن اقصی نقاط منزل، بی واهمه ی آخر و عاقبت   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : کجا دانند حال ما، سبکباران ساحل ها

طنز نگار : کجا دانند حال ما، سبکباران ساحل ها

میفرماد: کجا دانند حال ما، سبکباران ساحل ها   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : شب ها برِ گاهواره ی من  ، بیدار نشست و خفتن آموخت

طنز نگار : شب ها برِ گاهواره ی من ، بیدار نشست و خفتن آموخت

میفرماد: شب ها برِ گاهواره ی من بیدار نشست و خفتن آموخت   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار :یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم در میان لاله و گل آشیانی داشتم

طنز نگار :یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم در میان لاله و گل آشیانی داشتم

میفرماد: یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم در میان لاله و گل آشیانی داشتم   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : بدون شرح …

طنز نگار : بدون شرح …

بدون شرح ...   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...