خبرخوان

آرشیو "طنز نگار" " بایگانی مطالب سایت

طنز نگار : ای شکم خیره به نانی بساز و الی آخر و اینا

طنز نگار : ای شکم خیره به نانی بساز و الی آخر و اینا

میفرماد: ای شکم خیره به نانی بساز و الی آخر و اینا   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : بدون شرح …

طنز نگار : بدون شرح …

بدون شرح ... . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : دوستی‌های مجازی…

طنز نگار : دوستی‌های مجازی…

دوستی‌های مجازی... . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : آشغال نریزیم

طنز نگار : آشغال نریزیم

آشغال نریزیم . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : چارت سازمانی حمایت از حقوق سگ ها

طنز نگار : چارت سازمانی حمایت از حقوق سگ ها

چارت سازمانی حمایت از حقوق سگ ها . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : چگونه ریزگردها را ریز می‌بینند؟

طنز نگار : چگونه ریزگردها را ریز می‌بینند؟

چگونه ریزگردها را ریز می‌بینند؟ . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : گرد و غبار

طنز نگار : گرد و غبار

گرد و غبار . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : انسان! گرسنگی، سهم کودکان نیست. لذا دست بجنبون

طنز نگار : انسان! گرسنگی، سهم کودکان نیست. لذا دست بجنبون

انسان! گرسنگی، سهم کودکان نیست. لذا دست بجنبون . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : برند ایرانی …

طنز نگار : برند ایرانی …

برند ایرانی ...   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : کودکان کار

طنز نگار : کودکان کار

کودکان کار   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...