خبرخوان

آرشیو "طنز نگار" " بایگانی مطالب سایت

طنز نگار : پندت دهم فراوان ، من یار پند دانم

طنز نگار : پندت دهم فراوان ، من یار پند دانم

میفرماد: پندت دهم فراوان من یار پند دانم . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : خودسر !!!

طنز نگار : خودسر !!!

خودسر !!! . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : امشب تمام آینه ها را صدا کنید…

طنز نگار : امشب تمام آینه ها را صدا کنید…

میفرماد: امشب تمام آینه ها را صدا کنید... و الی آخر . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : آرزو های نو

طنز نگار : آرزو های نو

آرزو های نو . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : برند باز ها …

طنز نگار : برند باز ها …

برند باز ها ... . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : لغو کن ها !!!

طنز نگار : لغو کن ها !!!

لغو کن ها !!! . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : خری به نام خشم !

طنز نگار : خری به نام خشم !

خری به نام خشم ! . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : ایجاد دانشگاه علوم پزشکی مجازی از سال ۹۵

طنز نگار : ایجاد دانشگاه علوم پزشکی مجازی از سال ۹۵

ایجاد دانشگاه علوم پزشکی مجازی از سال ۹۵ . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : به بیداری چه خواهد کرد چندین با نظربازان ، که خوابانیدن تیغ است خوابانیدن چشمت

طنز نگار : به بیداری چه خواهد کرد چندین با نظربازان ، که خوابانیدن تیغ است خوابانیدن چشمت

میفرماد: به بیداری چه خواهد کرد چندین با نظربازان که خوابانیدن تیغ است خوابانیدن چشمت . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : بیایید بیشعوری را ریشه کن کنیم !

طنز نگار : بیایید بیشعوری را ریشه کن کنیم !

بیایید بیشعوری را ریشه کن کنیم ! . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...