سیروس قایقران

سالگرد درگذشت کاپیتان فقید تیم ملی فوتبال ایران، سیروس قایقران همواره با اقبال عمومی روبرو بوده و حتی بعد از گذشت بیست سال ، بزرگترین اجماع همیشگی علاقه مندان به ملوان و سیروس قایقران باقی مانده است.
اما آنچه طی چند سال اخیر از ستاد برگزاری مراسم مشاهده می شود، چیزی جز تکرار مکررات نیست، از سویی نفرات اولیه ستاد، سال به سال کنار گذاشته شده اند  و از سوی دیگر ستاد در جذب افراد تاثیر گذار عاجز است، البته انتظار معجزه و خرق عادت هم نداریم اما هر سال امیدواریم که تغییری در روند این مراسم ایجاد شود تا شاهد یک همایش جریان ساز و حرکت آفرین باشیم و این گردهمایی ورزشی قدرت و غنا یابد اما گویا عده ای خواه ناخواه در پس صحنه و پشت پرده به همین اکتفا و قناعت می کنند و حال و مجال نوآوری ندارند.

باری این حقیقت تلخ بی توجهی به کیفیت مراسم سالگرد و همایش  زنده یاد سیروس قایقران و عدم توجه به ارتقای بهره وری، کیفیت این همایش را هر سال تنزل می دهد. اثر بخشی و ژرف نگری به چنین برنامه ای در گرو این پرسش هاست که آیا شورای سیاست گذاری و کمیته و ستاد این بزرگداشت مدیران حرفه ای و افراد صاحب نظر در حوزه تکنیک و فرهنگ هستند؟ هدف از برگزاری چنین همایشی چیست؟ آیا روند رشد کیفی آن و محصولات و ثمرات فرهنگی این همایش ارزیابی می شود؟ این شورا می خواهد دامنه ی چنین همایشی چه قدر وسیع باشد؟ آیا این افراد به نظر و نیاز جامعه هدف توجه نموده اند؟ آیا عشق در این همایش جاری است یا صرفا برای رفع تکلیف پا به میدان گذاشته اند؟ نقش ایده های جدید و جوانان در برگزاری این همایش کجاست ؟

بله این بزرگداشت هر سال برگزار می شود بی آنکه با سال گذشته تفاوتی داشته باشد ، برگزاری چنین همایشی نیاز درونی مردم شهرستان بندرانزلی است اما مشخص است که ستاد برگزاری هنوز درباره گام نخست یعنی هدف شان به جمع بندی نرسیده اند ، البته بر کسی پوشیده نیست که پشت پرده و در محاق همین مراسم نیز چه خدمات و زحماتی بوده و هرگز نمی توان منکر شد، اما اگر روی همین خط پیش رود، این همایش به نابودی کشیده خواهد شد.

#موج_نگار
#موج_شکن
#ملوان