اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان به عنوان اولین  اداره کل در سطح سازمان و بنادر کشور موفق به اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت آموزشی  ۱۰۰۱۵:۱۹۹ ISO از موسسه ISCاسترالیا شد .

به گزارش موج شکن انزلی و به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان،این اداره به عنوان اولین اداره کل در سطح سازمان و بنادر کشور موفق به اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت آموزشی ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ISO از موسسه ISC استرالیا شد .

این افتخار با تحقق فرآیند طراحی،استقرار،اجرای الزامات و ممیزی ثبت و صدور گواهینامه استاندارد موصوف و با تکیه بر معیارهای “نیازسنجی، برنامه ریزی،اجرا و ارزشیابی” ایجاد و با تدوین مستندات لازم بدون بهره گیری از خدمات مشاور و فقط با اتکا به نیروهای متعهد و متخصص اداره آموزش در مدت زمان یکسال و صرف کمترین هزینه کسب شد .

امروزه نقش آموزش در سازمان ها به روشنی مشخص شده و سازمان ها برای دستیابی به کیفیت حداکثری در خدمات خویش اقدام به شناسایی نیازهای آموزشی بخش های مختلف سازمان و همچنین پرسنل می کند . کارکنان آموزش دیده به مراتب بهره‌وری بالاتری در اجرای وظایف خود و در نتیجه رضایت مندی مشتریان خواهند داشت و اینجاست که نقش استاندارد  ۱۰۰۱۵ ISO به شدت پر رنگ می‌شود .

استقرار فرآیند آموزش بر اساس  ۱۰۰۱۵ ISOمی تواند موثرترین راه برای اندازه گیری میزان اثر بخشی فرآیند آموزش در سازمان ها باشد. اجرای اثربخش سیستم مدیریت آموزش در سازمان ها نیازمند تعهد مدیریت،تعهد آموزش گیرندگان و در نهایت تعهد آموزش دهندگان است که با استفاده از راهنمای موجود در استاندارد ۱۰۰۱۵ISOسازمان ها علاوه بر رفع نیازمندی، در مسیر تحقق یک سازمان یاد گیرنده حرکت می‌کند .

به گزارش ایسنا، استاندارد  ۱۰۰۱۵ ISO از سری استانداردهایی است که برای اندازه گیری میزان کاربرد و تاثیر فرآیند آموزش در سازمان ها و شرکت ها به کار گرفته می شود.